Senat FBS

  • PDF

STRUKTUR SENAT FBS PERIODE TAHUN 2015-2019

Ketua                : Prof. Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.

Sekretaris         : Dr. Syamsudduha, M.Hum.

 

Bidang Akademik dan Pengembangan

Ketua              : Prof. Dr. Achmad Tolla, M.Pd.

Sekretaris        : Prof. Dr. Anshari, M.Hum.

Anggota           : 1. Prof. Dr. Muhammad Amin Rasyid, M.A.

                         2. Prof. Dr. Jufri, M.Pd.

                         3. Prof. Dr. Arifuddin Hamra, M.S., Ed.

                         4. Prof. Murni Mahmud, M. Hum., Ph.D.

                         5. Dr. Ramly, M.Hum.

                         6. Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.

                         7. Dr. Sukardi Weda, S.S., M.Hum., M.Si.

 

Bidang Administrasi dan Keuangan

Ketua               : Prof. Dr. M. Asfah Rahman, M.Ed.

Sekretaris        : Dr. Syukur Saud, M.Pd.

Anggota           : 1. Prof. Dr. Mansur Akil, M.Pd.

                         2. Prof. Dr. Abdullah Dola, M.S.

                         3. Prof. Dr. Djamiah Husain, M.Hum.

                         4. Prof. Dr. Haryanto, M.Pd.

                         5. Prof. Dr. Baso Jabu, M.Hum.

                         6. Prof. Dr. Johar Amir, M.Hum.

                         7. Dra. Nurming Saleh, M.Si.

 

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Ketua               : Prof. Dr. Muhammad Basri Wello, M.A.

Sekretaris         : Dr. Abd. Halim, M.Hum.

Anggota            : 1. Prof. Dr. Kisman Salija, M.Pd.

                          2. Prof. Dr. A. Qashas Rahman, M.Hum.

                          3. Prof. Dr. Muhammad Rapi Tang, M.S.

                          4. Prof. Muhammad Basri Jafar, M.A., Ph.D.

                          5. Drs. Burhanuddin, M.Pd.

                          6. Dr. Sahril, M.Hum.

                          7. Muhammad Bachtiar Syamsuddin, M.A.

You are here: Senat